Registrace

Salesforce Development / Level 3 Training

13.9.2017
„Souhlasím s tím, aby společnost AspectWorks, s.r.o., IČO: 273 74 726 zpracovávala mé osobní údaje za účelem zasílání jejích obchodních nabídek a sdělení, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.
34.000,- Kč / osoba
Tři dny

Zaregistrovat se

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno pro všechny, kdo se chtějí věnovat vývoji aplikací a systémů na platformě Salesforce.

Požadavky na účastníka školení:

Účastník tohoto školení již absolvoval druhou úroveň školení nebo má základní zkušenosti s administrací v Salesforce a chtěl by se naučit programovat v APEX a VF.
Podmínkou je praktická zkušenost s objektově orientovaným programováním, znalost HTML a základní znalost SQL.

Metodika školení:

Program je koncipován na tři dny ve skupinách po 3-8 lidech.
Po každém bloku se provádí jednoduché cvičení s prostorem pro otázky. První den obsahuje bloky 1-3 školení. Druhý den se věnuje integracím. V závislosti na délce druhého dne, je třetí den nastaven na všechny zbývající bloky.

Bloky školení:

DEN 1. – SEZNÁMENÍ S VÝVOJEM NA PLATFORMĚ FORCE.COM

1.  Programovací jazyk APEX
– Specifika, datové typy, kolekce, výjimky

2.  Koncept SObjectu
– Dotazy SOQL
– DML operace

3.  DML operace

4.  Dotazy SOQL

5.  Triggery

6.  Unit testy

7.  Základy Visualforce
– Vytváření stránek
– Controller
– Visualforce tab

DEN 2. – víc do hloubky

8.  Apex execution

9.   Základní governor limity
– Nejčastější problémy a jak je řešit

10.  Způsoby volání apexu
– Trigger
– Batch
– Scheduled
– Future
– Další (Webservices, Email services, Process builder)

11. Vizualforce
– Životní cyklus controlleru
– Standardní controller, controller extensions
– AJAX, action functions
– Použití Visualforce (Tlačítka a linky, Override standardních akcí, Public sites)

DEN 3. – pokročilá témata

12. Callouty – volání vnějších API

13.  Custom settings

14.  Custom labels

15. Balíčky (packages)
– Unmanaged
– Managed

16.  Nasazování

17.  Bezpečnost dat (v apexu)
– CRUD/FLS
– Sharing

18. Další témata podle času

Veřejná školení s předem stanoveným termínem probíhají standardně v češtině,
ale při individuální objednávce je angličtina možná.

Cena školení: 34.000,-Kč/osobu bez DPH

Stávají klienti AspectWorks, se zakoupenými licencemi Salesforce nebo konzultačními službami,
kontaktujte pro více informací o ceně Petra Holuba.

Pro více informací o školení nás kontaktujte na petr.holub@aspectworks.com