Registrace

Salesforce Admin / Level 2 Training

21.6.2017, 12.7.2017
„Souhlasím s tím, aby společnost AspectWorks, s.r.o., IČO: 273 74 726 zpracovávala mé osobní údaje za účelem zasílání jejích obchodních nabídek a sdělení, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.
8.600,- Kč / osobu
Dva dny

Zaregistrovat se

Pro koho je školení určeno:

Školení je určené pro zástupce IT Departmentu, CRM podpory, Bussiness Analytics a Business Support společností, které se rozhodly základní administraci v CRM realizovat vlastními zdroji. Školení doporučujeme společnostem, které chtějí změnit své CRM procesy a hledají možnosti realizace.

Požadavky na účastníka školení:

Účastník tohoto školení již absolvoval první úroveň školení nebo má základní zkušenosti s CRM, nejlépe Salesforce (nikoliv však administrátorskou).

Metodika školení:

Program je koncipován na dva dny ve skupinách po 4-11 lidech.
Po každém bloku se provádí jednoduché cvičení s prostorem pro otázky. Cvičení z prvního dne vedou účastníka procesem vytváření jeho první vlastní Saleforce aplikace. Druhý den již budou účastníci využívat své znalosti o automatizaci pro další vylepšení své aplikace, a zároveň budou schopni vytvářet jednoduché reportovací formuláře nad svými daty.

Bloky školení:

DEN 1.

– Představení Salesforce

1. Custom objekty, pole, taby a aplikace
– Detailní pohled na custom objekty a kdy je použít
– Custom pole, typy polí a vztahy mezi objekty prostřednictvím polí
– Taby
– Vytváření custom aplikací

2. Layouty a vizuální stránka
– Jak vytvořit nový layout
– Možnosti jejich customizací
– Related listy

3. Role, Profily a hierarchie rolí
– Nastavení rolí
– Typy uživatelských profilů, vytváření custom uživatelských profilů
– Sdílení pomocí hierarchie rolí

DEN 2.

4. Automatizace procesů
– Workflow pravidla
– Eskalační pravidla
– Assignment pravidla
– Visual workflow
– Process builder

5. Eventy a Tasky

6. Reporty & Dashboardy

Veřejná školení s předem stanoveným termínem probíhají standardně v češtině,
ale při individuální objednávce je angličtina možná.

Cena školení: 8.600,-Kč/osobu bez DPH

Stávají klienti AspectWorks, se zakoupenými licencemi Salesforce nebo konzultačními službami,
kontaktujte pro více informací o ceně Petra Holuba.

Pro více informací o školení nás kontaktujte na petr.holub@aspectworks.com

Již proběhlá školení

školka školení_2_2