Registrace

CRM and Salesforce Excitement Lecture / Level 1 Training

11.7.2017
„Souhlasím s tím, aby společnost AspectWorks, s.r.o., IČO: 273 74 726 zpracovávala mé osobní údaje za účelem zasílání jejích obchodních nabídek a sdělení, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.
1.700,- Kč / osobu
4 hodiny

Zaregistrovat se

Úvodní školení zaměřené na představení CRM a Salesforce, jakožto souboru nástrojů podporujících marketing, obchod či zákaznický servis.

Kvalitní CRM vám do společnosti přinese zlepšení organizace aktivit, znalost zákazníků a vztahů s nimi, automatizuje procesy a zpřehlední jejich evidenci, aktualizaci či archivaci. To vše okamžitě a napříč společností. Na školení si přehledně ukážeme, jak toho docílit.

Školení netrvá déle než půl dne, a kromě základních počítačových dovedností a znalostí používání webu, není potřeba mít další mimořádné zkušenosti.

Školení probíhá ve skupinách po 4-11 lidech.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určené pro všechny vedoucí pozice a managery, obchodní zástupce, marketingové oddělení, zaměstnance call centra a další zaměstnance, jež ve společnosti pracují se CRM a potřebují získat alespoň základní znalosti této problematiky v rámci své práce. Školení doporučujeme také zástupcům společností, které se CRM teprve začínají a jsou ve stádiu „rozhodování a výběru CRM systému“.

Bloky školení:

1. ZÁKLADY CRM

– Co to je CRM a Salesforce?
– Objekty a datová struktura
– Edice a produkty
– Salesforce1 Mobilní aplikace

2. SALESFORCE UX

– Navigace uvnitř Salesforce
– Vyhledávaní v Salesforce
– Osobní nastavení
– Práva a bezpečnost

Veřejná školení s předem stanoveným termínem probíhají standardně v češtině,
ale při individuální objednávce je angličtina možná.

Cena školení: 1.700,-Kč/osobu bez DPH

Stávající klienti AspectWorks, se zakoupenými licencemi Salesforce nebo konzultačními službami,
kontaktujte pro více informací o ceně Petra Holuba

Pro více informací o školení nás kontaktujte na petr.holub@aspectworks.com